Airway organoids as models of human disease

J. van der Vaart, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Airway organoids as models of human disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen