Alleviation of neurologic symptoms after bone marrow transplantation in twitcher mice

P. M. Hoogerbrugge, B. J.H.M. Poorthuis, G. Wagemaker, D. W. Van Bekkum, K. Suzuki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2980-2981
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume21
Nummer van het tijdschrift1 III
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit