Allogeneic BMT followed by substrate reduction therapy in a child with subacute Tay-Sachs disease [5]

J. F.M. Jacobs, M. A.A.P. Willemsen, J. J. Groot-Loonen, R. A. Wevers, P. M. Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)925-926
Aantal pagina's2
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit