Allogeneic haematopoietic cell transplantation for epidermolysis bullosa: The dutch experience

Katarzyna B. Gostyńska, Vamsi K. Yenamandra, Caroline Lindemans, José Duipmans, Antoni Gostyński, Marcel F. Jonkman, Jaap Jan Boelens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-348
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Dermato-Venereologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit