Altered structural connectivity networks in a mouse model of complete and partial dysgenesis of the corpus callosum

Timothy J. Edwards, Laura R. Fenlon, Ryan J. Dean, Jens Bunt, Elliott H. Sherr, Linda J. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Altered structural connectivity networks in a mouse model of complete and partial dysgenesis of the corpus callosum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen