Ammonia Levels Should Not Be Used as a Surrogate Marker of Levels of Asparaginase Activity in Acute Lymphoblastic Leukemia Patients

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)564-565
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume63
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2016

Citeer dit