Amplification of progenitors in the mammalian telencephalon includes a new radial glial cell type

Gregor Alexander Pilz, Atsunori Shitamukai, Isabel Reillo, Emilie Pacary, Julia Schwausch, Ronny Stahl, Jovica Ninkovic, Hugo J. Snippert, Hans Clevers, Leanne Godinho, Francois Guillemot, Victor Borrell, Fumio Matsuzaki, Magdalena Götz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

166 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amplification of progenitors in the mammalian telencephalon includes a new radial glial cell type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Fysica en Astronomie