Amyloid-β-induced degeneration of human brain pericytes is dependent on the apolipoprotein E genotype

Marcel M. Verbeek, William E. Van Nostrand, Irene Otte-Höller, Pieter Wesseling, Robert M.W. De Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amyloid-β-induced degeneration of human brain pericytes is dependent on the apolipoprotein E genotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Kunst en humaniteit

Chemische stoffen