An 11-year-old high-level competitive gymnast with back pain

Charlotte Nusman, Rick Van Rijn, Liesbeth Lim, Mario Maas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An 11-year-old high-level competitive gymnast with back pain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions