An ethics framework and practical guidance for post-trial access to an RSV maternal vaccine

Natalie I. Mazur, Louis J. Bont, Johannes J.M. van Delden, Saad B. Omer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)474-476
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Respiratory Medicine
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit