An exclusive case of juvenile myelomonocytic leukemia in association with Kikuchi's disease and hemophagocytic lymphohistiocytosis and a review of the literature

Annemieke Gerritsen, King Lam, E. Marion Schneider, Marry M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An exclusive case of juvenile myelomonocytic leukemia in association with Kikuchi's disease and hemophagocytic lymphohistiocytosis and a review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen