An explorative study on quality of life and psychological and cognitive function in pediatric survivors of septic shock

Madelon B. Bronner, Hendrika Knoester, Jeanine J. Sol, Albert P. Bos, Hugo S.A. Heymans, Martha A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An explorative study on quality of life and psychological and cognitive function in pediatric survivors of septic shock'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen