An impressive response to pazopanib in a patient with metastatic endometrial carcinoma

M. J. Van Der Steen, Y. R.P. De Waal, A. Westermann, B. Tops, W. Leenders, P. B. Ottevanger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The incidence of endometrial carcinoma is rising and the patients with distant metastases have a poor prognosis, especially when progression of disease occurs after systemic treatment with hormonal therapy or chemotherapy. Pazopanib, a multi-targeted inhibitor of several oncogenic receptor tyrosine kinases, has been investigated in patients with chemotherapy-resistant endometrial carcinoma or patients for whom chemotherapy is contraindicated. In this report we will describe a spectacular response to pazopanib in a patient with recurrent metastatic endometrial carcinoma.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)410-413
Aantal pagina's4
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume74
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - nov. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An impressive response to pazopanib in a patient with metastatic endometrial carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit