An impressive response to pazopanib in a patient with metastatic endometrial carcinoma

M. J. Van Der Steen, Y. R.P. De Waal, A. Westermann, B. Tops, W. Leenders, P. B. Ottevanger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An impressive response to pazopanib in a patient with metastatic endometrial carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen