An optimised multi-baseline approach for on-line MR-temperature monitoring on commodity graphics hardware

B. Denis De Senneville, K. O. Noe, M. Ries, M. Pedersen, C. T.W. Moonen, T. S. Sorensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An optimised multi-baseline approach for on-line MR-temperature monitoring on commodity graphics hardware'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen