An RNA-seq strategy to detect the complete coding and non-coding transcriptome including full-length imprinted macro ncrnas

Ru Huang, Markus Jaritz, Philipp Guenzl, Irena Vlatkovic, Andreas Sommer, Ido M. Tamir, Hendrik Marks, Thorsten Klampfl, Robert Kralovics, Hendrik G. Stunnenberg, Denise P. Barlow, Florian M. Pauler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An RNA-seq strategy to detect the complete coding and non-coding transcriptome including full-length imprinted macro ncrnas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen