An unusual cause of a cerebral tumour in a young patient

K. Kösters, M. M. Bos, P. Wesseling, S. M.J. Smeets, A. J.A.M. van der Ven, S. J.H. Bredie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)152+163
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume64
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - mei 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit