An unusual metastasis of a chondrosarcoma in the thyroid gland

P. A.G.M. Bakx, H. F. Van Den Ingh, R. G.A. Baggen, H. F. Veen, W. J. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)643-644
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Surgery
Volume159
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit