An Update on the Histology of Pheochromocytomas: How Does it Relate to Genetics?

Lindsey Oudijk, José Gaal, Karen Koopman, Ronald R. De Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Update on the Histology of Pheochromocytomas: How Does it Relate to Genetics?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology