Anakinra for flares of pyogenic arthritis in PAPA syndrome [5]

M. P. Dierselhuis, J. Frenkel, N. M. Wulffraat, J. J. Boelens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

160 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)406-408
Aantal pagina's3
TijdschriftRheumatology
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit