Analysing multiple types of molecular profiles simultaneously: Connecting the needles in the haystack

Renée X. Menezes, Leila Mohammadi, Jelle J. Goeman, Judith M. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysing multiple types of molecular profiles simultaneously: Connecting the needles in the haystack'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology