Analysis of NUP98/NSD1 translocations in adult AML and MDS patients

F. Thol, B. Kölking, I. H.I. Hollink, F. Damm, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink, C. Michel Zwaan, G. Bug, O. Ottmann, K. Wagner, M. Morgan, W. K. Hofmann, G. Göhring, B. Schlegelberger, J. Krauter, A. Ganser, M. Heuser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)750-754
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit