Analysis of open complex formation during RNA polymerase II transcription initiation using heteroduplex templates and potassium permanganate probing

Frank C.P. Holstege, H. Th Marc Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of open complex formation during RNA polymerase II transcription initiation using heteroduplex templates and potassium permanganate probing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen