Analyzing structure-function relationships of artificial and cancer-associated PARP1 variants by reconstituting TALEN-generated HeLa PARP1 knock-out cells

Lisa Rank, Sebastian Veith, Eva C Gwosch, Janine Demgenski, Magdalena Ganz, Marjolijn C Jongmans, Christopher Vogel, Arthur Fischbach, Stefanie Buerger, Jan M F Fischer, Tabea Zubel, Anna Stier, Christina Renner, Michael Schmalz, Sascha Beneke, Marcus Groettrup, Roland P Kuiper, Alexander Bürkle, Elisa Ferrando-May, Aswin Mangerich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing structure-function relationships of artificial and cancer-associated PARP1 variants by reconstituting TALEN-generated HeLa PARP1 knock-out cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen