Anatomically plausible models and quality assurance criteria for online mono- and multi-modal medical image registration

C. Zachiu, B. Denis De Senneville, C. T.W. Moonen, B. W. Raaymakers, M. Ries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anatomically plausible models and quality assurance criteria for online mono- and multi-modal medical image registration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen