Androgen Receptor Protein Levels Are Significantly Reduced in Serous Ovarian Carcinomas Compared with Benign or Borderline Disease but Are Not altered by Cancer Stage or Metastatic Progression

Miriam S. Butler, Carmela Ricciardelli, Wayne D. Tilley, Theresa E. Hickey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Androgen Receptor Protein Levels Are Significantly Reduced in Serous Ovarian Carcinomas Compared with Benign or Borderline Disease but Are Not altered by Cancer Stage or Metastatic Progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry