Aneuploidy of human testicular germ cell tumors is associated with amplification of centrosomes

Frank Mayer, Hans Stoop, Subrata Sen, Carsten Bokemeyer, J Wolter Oosterhuis, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aneuploidy of human testicular germ cell tumors is associated with amplification of centrosomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen