Animal models of mucositis: critical tools for advancing pathobiological understanding and identifying therapeutic targets

Hannah R Wardill, Wim J E Tissing, Hannelouise Kissow, Andrea M Stringer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Animal models of mucositis: critical tools for advancing pathobiological understanding and identifying therapeutic targets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen