Announcing cIMPACT-NOW: the Consortium to Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor Taxonomy

David N. Louis, Ken Aldape, Daniel J. Brat, David Capper, David W. Ellison, Cynthia Hawkins, Werner Paulus, Arie Perry, Guido Reifenberger, Dominique Figarella-Branger, Pieter Wesseling, Tracy T. Batchelor, J. Gregory Cairncross, Stefan M. Pfister, Stefan Rutkowski, Michael Weller, Wolfgang Wick, Andreas von Deimling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

115 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume133
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2017

Citeer dit