Anthracyclines versus no anthracyclines for childhood cancer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD006647
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit