Antibiotic Overuse in Children with Respiratory Syncytial Virus Lower Respiratory Tract Infection

Chantal B. Van Houten, Christiana Naaktgeboren, Brigitte J.M. Buiteman, Maaike Van Der Lee, Adi Klein, Isaac Srugo, Irena Chistyakov, Wouter De Waal, Clemens B. Meijssen, Pieter W. Meijers, Karin M. De Winter-De Groot, Tom F.W. Wolfs, Yael Shachor-Meyouhas, Michal Stein, Elisabeth A.M. Sanders, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antibiotic Overuse in Children with Respiratory Syncytial Virus Lower Respiratory Tract Infection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen