Antifungal prophylaxis in adult patients with acute myeloid leukaemia treated with novel targeted therapies: a systematic review and expert consensus recommendation from the European Hematology Association

Jannik Stemler, Nick de Jonge, Nicole Skoetz, János Sinkó, Roger J. Brüggemann, Alessandro Busca, Ronen Ben-Ami, Zdeněk Ráčil, Vanessa Piechotta, Russell Lewis, Oliver A. Cornely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal prophylaxis in adult patients with acute myeloid leukaemia treated with novel targeted therapies: a systematic review and expert consensus recommendation from the European Hematology Association'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen