Antifungal therapy: Drug-drug interactions at your fingertips-authors' response

Vincent J. Lempers, Roger J. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2062-2063
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Antimicrobial Chemotherapy
Volume71
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit