Antifungal therapy: Drug-drug interactions at your fingertips

Vincent J. Lempers, Roger J. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antifungal therapy: Drug-drug interactions at your fingertips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science