Antigen receptor sequencing of paired bone marrow samples shows homogeneous distribution of acute lymphoblastic leukemia subclones

Prisca M.J. Theunissen, David Van Zessen, Andrew P. Stubbs, Malek Faham, Christian M. Zwaan, Jacques J.M. Van Dongen, Vincent H.J. Van Der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia, the initial leukemic cells share the same antigen receptor gene rearrangements. However, due to ongoing rearrangement processes, leukemic cells with different gene rearrangement patterns can develop, resulting in subclone formation. We studied leukemic subclones and their distribution in the bone marrow and peripheral blood at diagnosis. Antigen receptor gene rearrangements (IGH, IGK, TRG, TRD, TRB) were analyzed by nextgeneration sequencing in seven paired bone marrow samples and five paired bone marrow-peripheral blood samples. Background-thresholds were defined, which enabled identification of leukemic gene rearrangements down to very low levels. Paired bone marrow analysis showed oligoclonality in all 7 patients and up to 34 leukemic clones per patient. Additional analysis of evolutionary-related IGH gene rearrangements revealed up to 171 leukemic clones per patient. Interestingly, overall 86% of all leukemic gene rearrangements, including small subclones, were present in both bone marrow samples (range per patient: 72-100%). Paired bone marrow-peripheral blood analysis showed that 83% of all leukemic gene rearrangements in bone marrow were also found in peripheral blood (range per patient: 81-100%). Remarkably, in the paired bone marrow samples and paired bone marrow-peripheral blood samples the vast majority of leukemic gene rearrangements had a similar frequency (<5-fold frequency difference) (96% and 96% of leukemic rearrangements, respectively). Together, these results indicate that B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia is generally highly oligoclonal. Nevertheless, the vast majority of leukemic clones, even the minor antigen receptor-defined subclones, are homogeneously distributed throughout the bone marrow and peripheral blood compartment.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1869-1877
Aantal pagina's9
TijdschriftHaematologica
Volume102
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 okt. 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antigen receptor sequencing of paired bone marrow samples shows homogeneous distribution of acute lymphoblastic leukemia subclones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit