Antigen-specific IgA titres after 23-valent pneumococcal vaccine indicate transient antibody deficiency disease in children

Willemijn J.M. Janssen, Stefan Nierkens, Elisabeth A. Sanders, Marianne Boes, Joris M. van Montfrans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Paediatric patients with antibody deficiency may either be delayed in development of humoral immunity or may be persistently deficient in antibody production. To differentiate between these entities, we examined the 23-valent pneumococcal polysaccharide (PnPS) vaccine-induced IgM-, IgG- and IgA antibody responses in a cohort of 66 children with recurrent respiratory tract infections. Individual serum titres against 11 pneumococcal serotypes were measured by Luminex. The cohort contained 33 antibody deficiency patients, 17 transient antibody deficiency patients and 16 patients without antibody deficiency diagnosis (control group). Transient antibody deficiency patients produced consistently higher levels of PnPS-specific IgA responses than antibody deficiency patients. Decreased IgA responses to serotypes 1, 5, 7F and 18C were most discriminative to stratify transient antibody deficiency patients from antibody deficiency patients with persistent disease. We conclude that measuring PnPS-specific IgA responses may predict the disease course in young children diagnosed with antibody deficiency and suggest confirmation of these data in a prospective setting.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6320-6326
Aantal pagina's7
TijdschriftVaccine
Volume33
Nummer van het tijdschrift46
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 nov. 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Antigen-specific IgA titres after 23-valent pneumococcal vaccine indicate transient antibody deficiency disease in children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit