Antineoplastic treatment with crizotinib during pregnancy: a case report

Kristian H. Jensen, Gitte Persson, Lone Storgaard, Birgitte B. Nielsen, Berit W. Pedersen, Lisa L. Maroun, Alwin Huitema, Mette Pøhl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-122
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Oncologica
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 jan. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit