Aortoesophageal fistula due to double aortic arch and prolonged nasogastric intubation: Case report and review of the literature

Floor Van Woerkum, Louis Bont, Felix Haas, Matthias Freund, Sjef Van Gestel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aortoesophageal fistula due to double aortic arch and prolonged nasogastric intubation: Case report and review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry