Apoptosis of human seminoma cells upon disruption of their microenvironment

R A Olie, A W Boersma, M C Dekker, K Nooter, L H Looijenga, J W Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Apoptosis of human seminoma cells upon disruption of their microenvironment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen