Application of massive parallel sequencing to whole genome SNP discovery in the porcine genome

Andreia J. Amaral, Hendrik Jan Megens, Hindrik H.D. Kerstens, Henri C.M. Heuven, Bert Dibbits, Richard P.M.A. Crooijmans, Johan T. den Dunnen, Martien A.M. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of massive parallel sequencing to whole genome SNP discovery in the porcine genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen