Application of population pharmacokinetic modeling in early clinical development of the anticancer agent E7820

Ron J. Keizer, Miren K. Zamacona, Mendel Jansen, David Critchley, Jantien Wanders, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of population pharmacokinetic modeling in early clinical development of the anticancer agent E7820'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences