Approach to the Patient With Treatment-resistant Acromegaly

Eva C. Coopmans, Aart J. Van Der Lely, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approach to the Patient With Treatment-resistant Acromegaly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen