Are all testicular seminomas of animals in fact spermatocytic seminomas?

Leendert H J Looijenga, J Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)126
Aantal pagina's1
TijdschriftVeterinary pathology
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit