ARE CHILDREN WITH LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA RESISTANT TO 6-MERCAPTOPURINE BECAUSE OF 5'-NUCLEOTIDASE?

R. Pieters, D. R. Huismans, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1471
Aantal pagina's1
TijdschriftLancet
Volume330
Nummer van het tijdschrift8573
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 dec. 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit