Are We Ready for Maternal Respiratory Syncytial Virus Vaccination?

Emily W.E.M. Phijffer, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2053-2055
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Journal of infectious diseases
Volume225
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2022
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • RSV
  • maternal vaccination
  • vaccines

Citeer dit