Asparagine levels in the bone marrow of patients with acute lymphoblastic leukemia during asparaginase therapy

W. H. Tong, R. Pieters, W. C.J. Hop, I. M. Van der Sluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1914
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume60
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit