Aspergillus infection in patients with hyperimmunoglobulin E syndrome [1] (multiple letters)

J. W.M. Van der Meer, L. Bont, J. Verhage, G. Gottesman, A. Eliakim, B. Wolach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1337
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit