Assembly and expression of a synthetic gene encoding the antigen Pfs48/45 of the human malaria parasite Plasmodium falciparum in yeast

Richard L.B. Milek, Hendrik G. Stunnenberg, Ruud N.H. Konings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assembly and expression of a synthetic gene encoding the antigen Pfs48/45 of the human malaria parasite Plasmodium falciparum in yeast'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen