Assessment of ovarian reserve in adult childhood cancer survivors using anti-Müllerian hormone

S. Lie Fong, J. S.E. Laven, F. G.A.J. Hakvoort-Cammel, I. Schipper, J. A. Visser, A. P.N. Themmen, F. H. De Jong, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

157 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of ovarian reserve in adult childhood cancer survivors using anti-Müllerian hormone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen