Assessment of performance of manufacturing procedures in a unit for production of investigational anticancer agents, using a mixed effects analysis

S. C. Van Der Schoot, B. Nuijen, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessment of performance of manufacturing procedures in a unit for production of investigational anticancer agents, using a mixed effects analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science